Джулинський ліцей Джулинської сільської ради

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Закон України «Про освіту». Верховна Рада України. Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII (Редакція станом на 02.04.2020)
Стаття 3.Право на освіту

1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту

1. Держава забезпечує:

безоплатність повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

2. Право на безоплатну освіту забезпечується:

для здобувачів повної загальної середньої освіти - за рахунок розвитку мережі закладів освіти всіх форм власності та їх фінансового забезпечення у порядку, встановленому законодавством, і в обсязі, достатньому для забезпечення права на освіту всіх громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України;

3. Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, а також кожній дитині незалежно від підстав її перебування в Україні право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

{Абзац перший частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020}

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.